Bireysel danışmanlık

Bireysel danışmanlık kişinin tek başına destek aldığı bir süreçtir. Günlük yaşamımızda birçok sorunla karşılaşmaktayız ve bunun yanında kendi içimizde de çatışmalar yaşamaktayız. Kişinin yaşanan çatışmaların ve problemlerin farkında olması çok önemlidir. Bireysel danışmanlıkta asıl amaç bireylerin özgürce, güven problemi yaşamadan kendini danışmana açmasıdır ve aynı zamanda danışmanın etik kurallar çerçevesinde danışana psikolojik destek sağlayarak sorunların çözümüne yönelik duygusal ve ruhsal gelişimlerinde yardımcı olmasıdır. Bir bireyin danışmanlık alması o kişinin patolojik bir probleme sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Günümüzde algı bu yönde olsa da aslında hem patolojik hem de günlük yaşantımızda karşımıza çıkan problemleri çözmemizde asıl kaynağı bulma, doğru ilişki kurabilme ve farkındalık sahibi olmamızda yardımcı olmaktadır.